klokan
PF2018

Základní informace:

Druh služby: Denní stacionář
 • Název zařízení: Denní stacionář Klokan o.p.s.
 • Místo poskytování: Hořice, Janderova 436, PSČ 508 01
 • IČO: 024 30 428
 • Zřizovatel : Královehradecký kraj
 • Okamžitá kapacita : max. 6 klientů
 • Cílová skupina : osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Denní stacionář Klokan o.p.s - vznikl 1.5.2014

Posláním je .......

v průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v max. možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potencionál, získávat nové dovednosti a smysluplně trávit volný čas

Cílová skupina je ....

osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením ve věku 18 až 64 let

Základní činnosti poskytované služby jsou...

 • pomoc při zvládání běžným úkonů o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo postytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • rozvíjení sociálních vztahů a kompetencí uživatele
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Forma poskytování : ambulantní

Denní stacionář pořádá různé akce, na které jste srdečně zváni:

 • volnočasové aktivity
 • kulturní akce  pro veřejnost - Den dětí atd..
 • předvánoční setkání s vánočním vyprávěním, soutěžemi a zábavným programem
 • maškarní odpoledne
 • odborné přednášky a semináře
 • poznávací výlety, exkurze
 • poradenství nejen v oblastech sociálně-právních
Místní divadelní spolek Kandrdas jsme požádali, aby vytvořil video, které by blíže ukázalo běžnou činnost v Denním stacionáři Klokan o.p.s. v Hořicích. Zde je výsledek.

    Jsme na Facebooku

facebook

Naši partneři


    Výběr z fotogalerií