Rozšíření služeb

Rozšíření našich služeb se pomalu stává realitou. Dvouletá spolupráce s Městem Hořice za podpory Královehradeckého kraje vedla k získání dotace z Národního plánu obnovy na rekonstrukci Hirschovy vily. Práce započaly předáním staveniště 3.7.2023. Do 24 měsíců, by mělo vzniknout nové zázemí denního stacionáře pro lidi s postižením, dále pak nové kapacity stacionáře pro seniory a odlehčovací služby pro lidi s postižením. Tím se výrazně zvýší kapacita ambulantních služeb a návazné krátkodobé pobytové služby pro dané cílové skupiny primárně pro Hořice a okolí, sekundárně potom pro území Královehradeckého kraje.

Spolupracující organizace stacionáře Klokan

Tyto organizace s námi spolupracují

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.

Ve sportovních aktivitách spolupracujeme s Sportovní klub Kociánka Brno z. s.

Podpořte nás