Změna v dostupnosti dětské skupiny.

Změna dostupnosti dětské skupiny v době nouzového stavu a podzimních prázdnin.
 

S účinností od 1.3.2021  se mění dostupnost dětské skupiny od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin dle prázdninového provozu uvedeného v popisu realizace. Tato dostupnost je plánována, až do plného otevření škol našich klientů.

Změny v registraci denního stacionáře Klokan

K 1.7.2020 došlo k zásadní změně v rozsahu poskytování sociálních služeb. Došlo ke vzniku samostatné dětské skupiny o okamžité kapacitě osm dětí ve věku od 7 do 15 let. Celková okamžitá kapacita stacionáře se tak v níže stanovené provozní době zdvojnásobila na 16 uživatelů.
 


Registrace na 4 ročník

Z domova

Základní informace:

Druh služby: Denní stacionář

  • Název zařízení: Denní stacionář Klokan o.p.s.
  • Místo poskytování: Hořice, Janderova 436, PSČ 508 01
  • IČO: 024 30 428
  • Zřizovatel : Královehradecký kraj
  • Okamžitá kapacita sociální služby 8 uživatelů z toho max. 4 uživatelé s vysokou mírou podpory.
  • Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.
  • Cílová skupina : osoby s mentálním postižením.

Denní stacionář Klokan o.p.s - vznikl 1.5.2014

Od roku 2018 je zařízení členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Sponzoři denního stacionáře Klokan

Tyto firmy nás podporují

Texla a.s.

Děkujeme společnosti Texla a.s. za sponzorský dar na nákup vánočních dárku pro naše klienty

Nová vinotéka, Hořice

Děkujeme za podporu

Pilulka Lékárna, Hořice

Děkujeme za podporu

Pivovar JungBerg, s.r.o., Hořice

Děkujeme za podporu

Potraviny Švamberk, Hořice

Děkujeme za podporu

Tabák Traficon, Hořice

Děkujeme za podporu

Cukrárna Laušman, Miletín

Děkujeme za podporu

de-park s.r.o., Miletín

Děkujeme za podporu

Mýdlárna Rozmarýnka, Řečice

Děkujeme za podporu

applemix.cz

Děkujeme firmě CHOZE s.r.o. zastupující applemix.cz, za peněžní dar.

Etex Hořice spol. s r.o.

Děkujeme firmě Etex za věcné dary na běh

Klenoty na náměstí Hořice

Děkujeme firmě Klenoty Hořice za věcné dary na běh

Květinářství Fantazie

Děkujeme za květiny pro vítězky závodu.

Petra Karrasová,DiS

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

KERAMOART

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

Domov bez bariér

Děkujeme Domovu bez bariér za poskytnutí zázemí pro celou akci.

Kubištovy Hořické trubičky

Děkujeme firmě Kubištovy Hořičské trubičky za věcný dar, dar bude použit jako odměny pro děti a závodníky.

Novinový Stánek Hátlová Jana

Děkujeme paní Janě Hátlové za poskytnutí finančního daru, prostředky zajistí propagaci celé akce.

Město Hořice

Děkujeme městu Hořice za poskytnutí individuální dotace, prostředky zajistí nákup elektronické časomíry a pohárů za umístění.

MAS Podchlumí

Děkujeme za podporu

Mototiger - Miletín

Děkujeme za podporu

PrimaDrogerie - Hořice

Děkujeme za podporu

Drogerie Teta Hořice

Děkujeme za podporu

Replac Hořice

Děkujeme za podporu

Papírnictví Svoboda - Hořice

Děkujeme za podporu

Vinotéka na rohu - Eva Vokatá

Děkujeme za podporu

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky