test Denní stacionář KLOKAN

Základní informace:

Druh služby: Denní stacionář

  • Název zařízení: Denní stacionář Klokan o.p.s.
  • Místo poskytování: Hořice, Janderova 436, PSČ 508 01
  • IČO: 024 30 428
  • Zřizovatel: Královehradecký kraj
  • Okamžitá kapacita sociální služby 18 uživatelů z toho max. 4 uživatelé s vysokou mírou podpory.
  • Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.
  • Cílová skupina : osoby s mentálním postižením, včetně PAS

Denní stacionář Klokan o.p.s - vznikl 1.5.2014

Od roku 2018 je zařízení členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Výroční zprávy

Organizační dokumenty

Dary

Spolupracující organizace stacionáře Klokan

Tyto organizace s námi spolupracují

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.

Ve sportovních aktivitách spolupracujeme s Sportovní klub Kociánka Brno z. s.

Podpořte nás