Registrace na 6 ročník

Z domova

Výběrové řízení na nové kolegy/kolegyně

Rozšíření služeb

Rozšíření našich služeb se pomalu stává realitou. Dvouletá spolupráce s Městem Hořice za podpory Královehradeckého kraje vedla k získání dotace z Národního plánu obnovy na rekonstrukci Hirschovy vily. Práce započaly předáním staveniště 3.7.2023. Do 24 měsíců, by mělo vzniknout nové zázemí denního stacionáře pro lidi s postižením, dále pak nové kapacity stacionáře pro seniory a odlehčovací služby pro lidi s postižením. Tím se výrazně zvýší kapacita ambulantních služeb a návazné krátkodobé pobytové služby pro dané cílové skupiny primárně pro Hořice a okolí, sekundárně potom pro území Královehradeckého kraje.

Základní informace:

Druh služby: Denní stacionář

  • Název zařízení: Denní stacionář Klokan o.p.s.
  • Místo poskytování: Hořice, Janderova 436, PSČ 508 01
  • IČO: 024 30 428
  • Zřizovatel: Královehradecký kraj
  • Okamžitá kapacita sociální služby 18 uživatelů z toho max. 4 uživatelé s vysokou mírou podpory.
  • Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.
  • Cílová skupina : osoby s mentálním postižením, včetně PAS

Denní stacionář Klokan o.p.s - vznikl 1.5.2014

Od roku 2018 je zařízení členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Spolupracující organizace stacionáře Klokan

Tyto organizace s námi spolupracují

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.

Ve sportovních aktivitách spolupracujeme s Sportovní klub Kociánka Brno z. s.

Sponzoři denního stacionáře Klokan

Tyto firmy nás podporují

Svartes s.r.o.

Děkujeme společnosti Svartes s.r.o. - PODLAHY & DVEŘE za podporu

Texla a.s.

Děkujeme společnosti Texla a.s. za sponzorský dar na nákup vánočních dárku pro naše klienty

Kola – Luňák, Hořice

Děkujeme za podporu

Nová vinotéka, Hořice

Děkujeme za podporu

Pilulka Lékárna, Hořice

Děkujeme za podporu

Pivovar JungBerg, s.r.o., Hořice

Děkujeme za podporu

Řeznictví Váhala

Děkujeme za podporu

Potraviny Švamberk, Hořice

Děkujeme za podporu

de-park s.r.o., Miletín

Děkujeme za podporu

Mýdlárna Rozmarýnka, Řečice

Děkujeme za podporu

applemix.cz

Děkujeme firmě CHOZE s.r.o. zastupující applemix.cz, za peněžní dar.

Etex Hořice spol. s r.o.

Děkujeme firmě Etex za věcné dary na běh

Klenoty na náměstí Hořice

Děkujeme firmě Klenoty Hořice za věcné dary na běh

Květinářství Fantazie

Děkujeme za květiny pro vítězky závodu.

Petra Karrasová,DiS

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

KERAMOART

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

Domov bez bariér

Děkujeme Domovu bez bariér za poskytnutí zázemí pro celou akci.

Kubištovy Hořické trubičky

Děkujeme firmě Kubištovy Hořičské trubičky za věcný dar, dar bude použit jako odměny pro děti a závodníky.

Novinový Stánek Hátlová Jana

Děkujeme paní Janě Hátlové za poskytnutí finančního daru, prostředky zajistí propagaci celé akce.

Město Hořice

Děkujeme městu Hořice za poskytnutí individuální dotace, prostředky zajistí nákup elektronické časomíry a pohárů za umístění.

MAS Podchlumí

Děkujeme za podporu

Mototiger - Miletín

Děkujeme za podporu

PrimaDrogerie - Hořice

Děkujeme za podporu

Drogerie Teta Hořice

Děkujeme za podporu

Replac Hořice

Děkujeme za podporu

Papírnictví Svoboda - Hořice

Děkujeme za podporu

Vinotéka na rohu - Eva Vokatá

Děkujeme za podporu

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky

Podpořte nás