Muzikoterapie

Cvičení

Výlety

Hiporehabilitace

Canisterapie

Koupaliště

Spolupracující organizace stacionáře Klokan

Tyto organizace s námi spolupracují

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.

Ve sportovních aktivitách spolupracujeme s Sportovní klub Kociánka Brno z. s.

Podpořte nás