Činnosti a terapie poskytované přímo stacionářem. Výlety, muzikoterapie, zahradní činnosti, nácvik vaření a nácvik domácích prací

Činnosti a terapie poskytované externími dodavateli Canisterapie a Hipporehabilitace

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky