klokanek

Klub Klokánek je ...

nestátní nezisková organizace- občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou a jednou z členských organizací celorepublikové ARPZPD v ČR. Náš klub vznikl 12.3.2001 a působí převážně v regionu Hořice a okolí.

Poslání klubu je ...

sdružit rodiny, které pečují o dítě se zdravotním problémem. Pomoci těmto rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich obtížné situaci. Posilovat pocit sounáležitosti a organizovat nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost zajímavé akce. Pořádat odborné přednášky a semináře. Zajistit aktuální informace o platných zákonech, o sociálním zabezpečení pro rodiny se ZP dětmi a informace, týkající se vhodných kompenzačních pomůcek.

Cílem klubu je ...

prosazovat rovnoprávnost zdravotně postižených dětí a mládeže a řešit jejich integraci do společnosti zdravých vrstevníků. Zmírňovat důsledky zdravotního postižení na život dítěte i rodiny a prosazovat jejich právo žít plnohodnotný život.Pro rodiny je velmi důležité být spolu v kontaktu, mít společné zážitky a nebýt se svými problémy sami.

Sdružujeme ...

Registrované členy - zdravotně postižené děti a dospělé: astmatiky, alergiky, diabetiky, ekzematiky, s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením.

Řádné členy - rodiče ZP  a ostatní, kterým je tato problematika blízká, dále pedagogické  pracovníky, osobní asistenty, dobrovolníky atd.

Výbor klubu :

předsedkyně :
Markéta Charvátová
tel. 774 460 889 
místopředsedkyně :
Mgr. Jana Kocourková
 
hospodářka:
Denisa Lamačová
 

    Jsme na Facebooku

facebook

Naši partneři


    Výběr z fotogalerií