Den otevřených dveří

Denní stacionář Klokan pořádá den otevřených dveří.
 

Dne 30.5.2019  od 12 do 17 hodin se v prostorách denního stacionáře koná  den otevřených dveří. Všechny zájemce a širokou veřejnost zveme k prohlídce prostor a prezentaci našich činností.

Dar studentů, žáků, učitelů a zaměstnanců Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice

Děkujeme za finanční podporu  studentů, žáků, učitelů a zaměstnanců Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice z uspořádané sbírky.

První ročník charitativního běhu pro Klokan se vydařil.

Závod skončil, je třeba trochu bilancovat. V hlavních kategoriích se zúčastnilo 136 běžců a ti tedy na konto Denního stacionáře svým počínáním přinesli 27 200 Kč. Přičtu - li překvapivý dar od sdružení Šance pro rozvoj ve výši 3000 Kč, pořádání celé akce vyneslo pro potřeby klientů prostředky ve výši 30 200 Kč.
 

Finanční dar od Lesy ČR

Lesy ČR, poskytly Dennímu stacionáři Klokan, finanční dar na nákup počítačového vybavení ve výši 30 000 Kč. Děkujeme moc za vstřícnost.
 

https://lesycr.cz/

První ročník charitativního běhu pro Klokan - dne 30.9.2018, areál Domova bez bariér


Registrace na druhý ročník

Dospělí Děti Z domova

Sponzoři denního stacionáře Klokan

Tyto firmy nás podporují

Texla a.s.

Děkujeme společnosti Texla a.s. za sponzorský dar na nákup vánočních dárku pro naše klienty

Město Hořice

Děkujeme městu Hořice za poskytnutí individuální dotace, prostředky zajistí nákup elektronické časomíry a pohárů za umístění.

Domov bez bariér

Děkujeme Domovu bez bariér za poskytnutí zázemí pro celou akci.

MD Granit

Děkujeme firmě MD Granit za finanční dar na pořízení cílových medailí pro závodníky na hlavních tratích.

Kubištovy Hořické trubičky

Děkujeme firmě Kubištovy Hořičské trubičky za věcný dar, dar bude použit jako odměny pro děti a závodníky.

Novinový Stánek Hátlová Jana

Děkujeme paní Janě Hátlové za poskytnutí finančního daru, prostředky zajistí propagaci celé akce.

Skupina Rebels

Skupina Rebels podporuje běh pro Klokan, zajištěním zájmových sportovních aktivit během dne.

Firma Martin Luňák

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

KERAMOART

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

Petra Karrasová,DiS

Děkujeme za ceny do dětských běhů.

FLOWER POWER

Děkujeme za drobné věcné ceny

Květinářství Fantazie

Děkujeme za květiny pro vítězky závodu.

Zvičina TV

Děkujeme za propagaci

Královédvorsko

Děkujeme za propagaci

Jaromír Málek-JAMAL s.r.o.

Děkujeme firmě Jaromír Málek-JAMAL s.r.o. za dlouholetou podporu a významný finanční dar v roce 2018.

Základní informace:

Druh služby: Denní stacionář

 • Název zařízení: Denní stacionář Klokan o.p.s.
 • Místo poskytování: Hořice, Janderova 436, PSČ 508 01
 • IČO: 024 30 428
 • Zřizovatel : Královehradecký kraj
 • Okamžitá kapacita sociální služby 6 uživatelů z toho max. 3 uživatelé s vysokou mírou podpory.
 • Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den.
 • Cílová skupina : osoby s mentálním postižením.

Denní stacionář Klokan o.p.s - vznikl 1.5.2014

Od roku 2018 je zařízení členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Posláním je .......

 • v průběhu dne poskytovat služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v max. možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potencionál, získávat nové dovednosti a smysluplně trávit volný čas.

Dostupnost sociální služby

Pondělí:        7.00 - 16.00
Úterý:            7.00 - 16.00
Středa:          7.00 - 16.00
Čtvrtek:        7.00 - 16.00
Pátek:            7.00 - 11.00 určeno pro jednání se zájemcem o službu, sociální šetření a administraci služby
 

Forma poskytování sociální služby:

 • ambulantní

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, včetně zprostředkování ohřátí donesené stravy.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.
Poskytnutí stravy:
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pracovně výchovná činnost, (zahradní činnosti, keramická dílna),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, nácvik manipulace s penězi,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • zprostředkování hipoterapie,
 • zprostředkování canisterapie,
 • zprostředkování rehabilitace.
Sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • nácvik vaření,
 • nácvik starosti o domácnost,
 • nácvik pohybu po městě.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora v jednání s úřady, podpora v rozhodování.
Ostatní činnosti poskytované externími specialisty (Placené přímo poskytovateli)
 • canisterapie,
 • hippoterapie.

 

Dar studentů, žáků, učitelů a zaměstnanců Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice


 

Děkujeme studentům, žákům učitelům a zaměstnancům Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice za finanční prostředky z uspořádané sbírky.

Kontaktujte nás

Zde nám můžete poslat své náměty a připomínky